Všečkajte nas na Facebooku in ne zamudite naših akcij
Všečkajte nas na Facebooku in ne zamudite naših akcij

Anjou esencialen set olj 12 x 5ml

Anjou esencialen set olj 12 x 5ml

24,78 

Dobavljivo

Oznaka: Kategorije: , , Šifra: ANJGA-10-01000-015
Brand:

Dodatne informacije

Teža 0,4000 kg
Dimenzije 3,4 × 9,4 × 21,5 cm
Garancija

Vrsta izdelka

Blagovna znamka

OPIS IZDELKA

Komplet 12x 5ml naravnih eteričnih olj

– Vsebuje naslednja terapevtska eterična olja: Sivka, Sladka Pomaranča, Čajno Drevo, Evkaliptus,  Limona, Poprova Meta, Peppermint, Borgamot, Frankincense, Rožmarin, Cimet in Ylang-Ylang
– Široka paleta uporabe: Masaže, aromaterapija, dodatek v kadi, DIY
– 100 % čista in naravna eterična olja izdelana iz najboljših sestavin: dodanih ni nobenih sintetikov ali aditivov
– Idealen za uporabo v difuzorjih, osvežilcih zraka, vaporizatorjih ali vlažilnikih
– Popoln darilni komplet za začetnike: božič, rojstni dan, obletnice, praznike, materinski dan; Vsaka priložnost je odlična za ta darilni set. 
– Priročna škatla za shranjevanje

Spletna stran proizvajalca: https://www.anjou.com/anjou-essential-oils-gift-kit

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika/…
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo[ali prho].
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalno ureditvijo. 

Komplet vsebuje:

Eterično olje čajevca, Meleleuca Alternifoliate, poreklo: Avstralija
Eterično olje sivke, poreklo: Francija
Eterično olje sladka pomaranča, poreklo: Brazilija
Eterično olje limonska trava, poreklo: Gvatemala
Eterično olje evkaliptusovo olje, poreklo: Kitajska
Eterično olje poprova meta, poreklo: Japonska*/ZDA